Passbokning Booke time - Jorekstad Fritidsbad
{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

{{::tr.Hello || 'Hej'}} {{$parent.session.user.GreetingName}}!

{{$parent.session.user.BlockedReason}}
{{$parent.session.user.Email}}
{{days[day].Date}}
{{::trm.MaxNumPassBooked || 'Max antal pass bokade'}} {{::trm.TicketLocked || 'Spärrad biljett'}} {{::trm.TooManyMissedPasses || 'För många missade pass!'}}
{{::trm.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett'}}
{{::trm.Current || 'Aktuella'}}: {{session.ticket.UpcomingPassbookings}} {{::trm.of || "av" }} {{session.ticket.MaxUpcomingPassbookings}} {{::trm.Missed || 'Missade'}}: {{session.ticket.MissedPassbookingsCount}} {{::trm.of || "av"}} {{session.ticket.MaxNumberOfMissedPassbookings}}
{{::trm.Consumed || 'Förbrukade'}}: {{session.ticket.PunchCardConsumed}} {{::trm.of || "av"}} {{session.ticket.PunchCardTotal}} {{::trm.Unlimited || 'Obegränsat'}} {{::trm.ValidUntil || 'Giltig till'}}: {{session.ticket.ValidTo}}
{{::trm.BookWithin || 'Bokas inom'}}: {{session.ticket.PassbookDaysAhead}} {{session.ticket.PassbookDaysAhead!=1 ? (trm.Days || 'dagar') : (trm.Days || 'dag')}}
{{::tr.Facility || 'Anläggning'}}:
{{::tr.Activity || 'Aktivitet'}}:
{{::tr.NoPassbookingTicket || 'Du har inte någon passbokningsbiljett'}}
{{::tr.LoginToSeePasses || 'Logga in för att se listan med bokningsbara pass'}}!
{{day.Date}}
{{pass.start}} Hela dagen
{{::tr.Cancelled || 'Inställt'}} {{::tr.full || 'Fullt'}} {{::tr.booked || 'Bokat'}} {{::tr.queued || 'Köat'}}, {{::tr.position || 'plats'}} {{pass.queue_place}} {{pass.available - pass.left}}/{{pass.available}} {{::tr.isbooked || 'bokade'}}
{{pass.minutes}} {{::tr.min || 'min'}}
{{pass.name}}
{{pass.object}}
{{pass.leader}}